Svíčky

Andělské svíčky:

Intuitivně si volíme svíčky, které nás momentálně nejvíce oslovují. Zapálíme svíčku asi na hodinu, přitom si zavoláme příslušného anděla (bytost Světla) uvolníme se, necháme odplynout všechny starosti a otevřeme se pozitivnímu působení světla ze svíčky. Vnímáme barvu i vibraci, kterou svíčka vysílá. Požádáme bytost o pomoc, ochranu či sdělení. Poděkujeme.

Archanděl Michael – anděl ochránce, jenž dodává vnitřní sílu, chrání před negativní energií, čistí vše kolem, uvolňuje karmické bloky, odstraňuje naše obavy.

Archanděl Rafael – anděl léčitel, harmonizuje tělo, duši, vše kolem, vyrovnává následky stresu, napětí a vyčerpání, pomáhá lékařům i léčitelům při práci.

Archanděl Uriel – anděl realizace, dává do souladu tělo, ducha i duši, pomáhá nám odpustit sobě i druhým, vyrovnává hmotu a duchovno, a učí nás nebýt závislí ani na jednom. Pomáhá nám s novými nápady skrz božskou inspiraci a reálně dokončit záměr. Díky jeho pomoci se tak naše sny stávají skutečností.

Archanděl Zadkiel -anděl transformace a soucitu, pomáhá přijmout změny a odpoutat se od starých vzorců. Posiluje hojnost, prosperitu, spravedlnost a toleranci. Uspořádává myšlenky, pomáhá se sebedůvěrou a pamětí, zejména při učení.

Archanděl Gabriel – anděl tvořivosti, pomáíhá prosadit sebe při tvůrčím vyjádření, posiluje naši kreativitu, dodává odvahu při životních změnách, ukazuje cestu k nalezení životního poslání. Odbourává úzkost, pomáhá v mateřství, dětem a uzdravit naše vnitřní dítě.

Archanděl Metatron – anděl vzestupu vědomí, otevírá cesty k poznání duchovna, ezoteriky a brány vyšších dimenzí. Je strážcem kroniky Akáša (kniha života). Odkrývá náš skrytý potenciál. Přináší uzdravení skrze poznání a schopnost vidět skryté pravdy. Čistí čakry, odstraňuje problémy s učením a napomáhá při výchově indigových a křišťálových dětí.

Panna Marie – královna nebes a andělů, laskavá mateřská ženská energie. Vyzařuje všudypřítomnou lásku, soucit a pocit jistoty. Pomáhá odpustit křivdy a ochránit sebe, rodinu či blízké. Uzdravuje a miluje děti, dospívající a všechny zraněné lidi v bolesti, léčí naše vnitřní dítě.

Archanděl Azrael – pomáhá zesnulým přejít do Nebe, obklopuje je láskyplným světlem a uklidňuje. Lidem na Zemi pomáhá navázat s nimi kontakt, vyrovnat se s jejich ztrátou a vyléčit zármutek. Vede terapeuty a léčitele k trpělivosti a soucitu.

Anděl strážný – osobní anděl, posiluje naše vnitřní vnímání a intuici, navazuje harmonii, jistotu, poskytuje pocit bezpečí, dodává naději a ukazuje životní cestu.

Archanděl Jofiel – anděl radosti a dobré nálady. Pomáhá nám zpomalit při stresu, zasmát se, být hravý, uvědomit si krásu kolem, být ve spojení s přírodou a odstranit tak negativitu. Učí nás nehodnotit, neposuzovat. Přináší klid, trpělivost a soucit. Pozvedá sebedůvěru, inspiraci, zlepšuje koncentraci a komunikaci, dodává odvahu a nové schopnosti. Pomáhá učit a vyučovat na nejvyšší úrovni moudrosti.

Archanděl Haniel – anděl vyjádření sebe sama prostřednictvím vyšších pocitů a citů, pomáhá tešit se ze života, být odpovědný sám za sebe, přijmout všechny části naší osobnosti, zbavit se pocitu nejistoty, vážit si sama sebe, své citlivosti, přirozených cyklů, nálad a biorytmů. Vyrovnává ženský cyklus a spojení s fázemi Měsíce. Pomáhá s jasnozřivostí a zlepšuje naši intuici. Při veřejném projevu nás dokáže zbavit nervozity a očišťuje krční čakru. Rozšiřuje duchovní obzory a překonává životní překážky.

Archanděl Chamuel – anděl přítomného okamžiku, přináší vnitřní mír, harmonizuje vztahy ke všemu, učí nás bezpodmínečné lásce, léčí úzkost, přináší klid a pocit bezpečí, soucit, toleranci, pomáhá s odpuštěním, dáváním a přijímáním. Pomáhá odstranit deprese a navozuje soustředění. Má schopnost vidět a pomáhá nalézt ztracené věci, lidi a situace, a zbavit se nepotřebných věcí při úklidu. Rozvíjí talent, skryté schopnosti a pomáhá najít povolání a záliby, které nejlépe odpovídají našemu životnímu poslání.

Archanděl Raziel – anděl duchovního porozumění, posiluje naši intuici, vhledy a jasnozřivost, pomáhá s odstraněním psychických a spirituálních blokád, abychom lépe vnímali poselství skrz třetí oko a zhmotnili své vize. Umožňuje snadněji pochopit zákony Vesmíru, vyložit sny a zážitky z minulých životů.

Archanděl Sandalfon – anděl souznění a ochránce Země, pomáhá při léčení životního prostředí, otevírá nás nebeské a pozemské lásce, laskavosti a vlídnosti, spojení mužské a ženské energie, přináší inspiraci a klid formou hudby či zpěvu, také když máme potíže přijímat dary vesmíru, odpovědi na naše modlitby a ztrácíme víru.

Čakrové svíčky:

Svíčku zapálíme asi na 30 minut, uvolníme se, zhluboka přitom nadechujeme barvu do příslušné čakry na těle, necháme odplynout všechny své starosti a otevřeme se pozitivnímu působení světla z čakrové svíčky. Je vhodné takto pravidelně harmonizovat postupně všech 7 základních čaker na těle.

 1. čakra (kořenová) – červená barva Je spojená se zemí, s potřebou našich základních instinktů – přežití, potrava, pocit bezpečí, tepla. Ukazuje jaký máme vztah k materiálnímu světu, stabilitu, sebedůvěru, sílu prosadit se. Zablokovaná 1. čakra způsobuje u člověka málo fyzické i duchovní síly. Napomáhá uzemnit a posílit naši fyzickou a duchovní sílu.
 2. čakra (sakrální) – oranžová barva Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii, vitalitu a tvořivost. Zablokovaná 2. čakra způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí. Svíčka navozuje dobrou náladu, spontánní a uvolněnou atmosféru.
 3. čakra (solar- plexus) – žlutá barva Je sídlem vůle a rozvoje osobnosti, centrem síly, zpracování pocitů. Zablokování ve 3. čakře vede k pocitům ztráty odvahy, poražení, ztráty svobodné vůle, k vytváření falešných představ a negativních myšlenek. Svíčka posiluje soustředění při učení, sebevědomí, spontánnost a vytrvalost, oblast břicha, vůli a schopnost dosáhnout toho, po čem toužíme. Zahání zimní deprese z nedostatku světla.
 4. čakra (srdeční) – zelená barva Má na starosti vztahy, jak máme rádi sami sebe, jak se přijímáme, jak vyjadřujeme lásku druhým. Blokáda ve 4. čakře způsobuje neschopnost lásku vyzařovat, ale i přijímat. Zapálením svíčky se setkáváme s vlastním srdcem, učí nás soucitu, toleranci, empatii, skromnosti, touze pečovat o druhé s láskou, uvědomit si naše skutečné potřeby a učinit vlastní rozhodnutí ze srdce. Napomáhá při nedostatku životního prostoru a přírody, navozuje uvolnění a relaxaci.
 5. čakra (krční) – světle modrá barva Má na starosti komunikaci, sebevyjádření a projevy vůle v životě. Zablokování v 5. čakře vede k neschopnosti se vyjádřit i prázdné myšlenky. Zapálením svíčky navodíme atmosféru míru a ochrany, tiší spory a nedorozumění, usnadňuje komunikaci, Posiluje v nás tvořivost, individualitu a inspiraci.
 6. čakra (třetí oko)tmavě modrá barva Je sídlem intuice a duchovních sil člověka. Nedostatečná funkce 6. čakry vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna. Zapálením svíčky navodíme meditaci a vnímavost, posiluje v nás telepatii, jasnozřivost a jasnoslyšení, pomáhá najít skutečný smysl našeho života, životní poslání, kontaktovat náš vnitřní svět a vnitřní hodnoty. Výborná je pro cviky a meditace unavených očí.
 7. čakra (korunní) – fialová barva Její funkcí je příjem energie z kosmu. Je sídlem dovršení, sjednocení se vším, celistvosti sebe sama a vesmíru. Do harmonie se dostane, když budou harmonické všechny ostatní čakry. Při vyváženosti 7. čakry se otevíráme božské energii a zcela se nám zpřístupňuje podvědomá i nevědomá mysl. Zapálením svíčky navodíme léčení a transformaci. Pomáhá uvést do našeho života hluboce léčivou energii pro tělo i duši. Svíčka je vhodná také v období krize, velkých životních změn, při ztrátě smyslu života, a také když nás rozbolí hlava z přemíry starostí. Při úmrtí blízkého pomáhá zmírnit žal a dodatečně se rozloučit. Je vhodná, když chceme změnu, toužíme růst a vyvíjet se.


Drahokamová voda VitaJuwel

PITNÁ VODA VE SVÉ NEJRYZEJŠÍ FORMĚ

Přírodní drahokamy mají schopnost ukládat energii, každý druh kamene v sobě nese unikátní energetické informace. Drahokamy uvolňují přírodní energii do vody, která je obklopuje, a tím podstatně zvyšuje její vitalitu.

Nic neovlivňuje náš organismus tak, jako voda, kterou pijeme.

 • Voda tvoří téměř 70% lidského těla
 • Voda posiluje imunitní systém
 • Voda stimuluje činnost mozku
 • Voda zvyšuje schopnost koncentrace
 • Voda detoxikuje
 • Voda podporuje funkci všech orgánů
 • Voda vyrovnává teplotu těla
 • Voda pomáhá shodit přebytečná kila

 Rozdíl mezi vodou z vodovodu a pramenitou vodou?

Potrubí, kterými voda do našich domovů protéká, bývají zanesená letitými usazeninami. Velkou roli v (ne)kvalitě vody sehrává i její směrování či vysoký tlak v potrubí. A pojďme ještě hlouběji – voda má tzv. paměť. Co to znamená? Voda si pamatuje vše, s čím se na cestě k nám setká. A to včetně chemických úprav. Vše se zapisuje hluboko do její struktury. V takto změněné podobě ji nakonec všichni konzumujeme.

V přírodě probíhají úplně jiná setkání. Voda se volně pohybuje a omílá o kameny. Protéká přes minerály. Ty předurčují její kvalitu a množství minerálů v ní. Toto je voda ve své nejryzejší formě. V takovém stavu je našemu tělu nejvíce přirozená. Tento luxus nám však současný průmysl v podstatě odepřel. A přírodní drahokamy nám ho znovu dopřávají. 

Desatero pitného režimu

1 /  Zkuste začít den sklenkou čerstvé a čisté vody. Vašemu organismu prospěje i teplý čaj či vlažná voda s několika kapkami citronu.

2 /  Nečekejte na pocit žízně. Pijte průběžně během dne, nejlépe po menších doušcích.

3 / Poznáte, že vašemu tělu chybí voda? Projevuje se to pocitem sucha v ústech, neklidem, nedostatkem energie, tmavší močí a  v opravdové krizi také malátností. Všechny tyto příznaky vedou k nesoustředěnosti a nervozitě. V lepším případě.

4 / Naučte se poslouchat signály svého těla. Vždy však vypijte alespoň 2 litry tekutin v průběhu dne, v horku a při zvýšené zátěži příjem tekutin samozřejmě zvyšte, klidně až dvojnásobně. V letních měsících vás osvěží vlažný čaj, vyhněte se ledovým nápojům – po jejich vypití dojde k ochlazení organismu a tělo pak vydatně pracuje na obnovení původní teploty. Budete se tedy potit nesrovnatelně víc.

5 / Buďte pevní při dodržování pitného režimu u svých dětí. Nepoučujte, jděte sami příkladem. Pamatujte, že čistá voda je pro správný vývoj dětského organismu podstatně důležitější, než pro tělo dospělého člověka.

6 / Hlídejte své seniory. Díky snížené schopnosti vnímat pocit žízně je u nich vysoké riziko dehydratace.

7 / Dbejte na teplotu nápojů – nepijte nic úplně ledového ani nic výrazně horkého. Váš organismus vám poděkuje.

8 / Nepovažujte kávu za součást pitného režimu. Kofein na sebe váže vodu a odvádí ji z vašeho těla. To je důvod, proč vám v každé dobré restauraci přinesou s kávou také sklenku čisté vody.

9 / Střídejte pití čisté vody s vodou minerální. Při nemoci nebo vyšší zátěži doplňujte minerální látky vyloučené potem a močí. Tedy sodík a draslík.

10 / Dejte si tu práci a najděte si vlastní přírodní zdroj pitné vody. Pít energeticky hodnotnou (živou) vodu ze studánky nebo z lesního pramene je o několik tříd vyšší level pitného režimu. 

Kompletní nabídku přírodních drahokamů a výrobků pro úpravu vody naleznete v následujícím odkazu: